Kdo jsme?

- Žákovská firma - 

Žákovskou firmu tvoří šest žáků z 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Brantice. Žákovská firma probíhá ve školním roce 2022/2023 v odpoledních hodinách v rámci ICT klubu. Účast v žákovské firmě je dobrovolná. Fungování firmy odpovídá parametrům šablony "Podpora inovativního vzdělávání žáků v ZŠ" v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. Z toho vyplývá, že celková dotace na naši žákovskou firmu je 32 hodin. Žáci si v rámci žákovské firmy vyzkouší širokou škálu inovativních forem výuky (projektová výuka; tandemová výuka; vzdělávání s využitím nových technologií; propojení formálního a neformálního vzdělávání a aktivizující metody). Všem žákům je dle potřeby zapůjčen školní notebook nebo iPad.  V pokročilejších fázích projektu počítáme s tím, že příprava propagačních materiálů a modelů k tisknutí bude probíhat v domácím prostředí. 

ŽÁKOVSKÁ FIRMA JE  FINANCOVÁNA:


OPJAK —

Cílem je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. .


— Projekt Průša do škol —

cílem není prodat do škol 3D tiskárnu a dál se o nic nestarat. Chceme pomoci vytvořit platformu, přes kterou si budou vyučující navzájem sdílet své projekty, konzultovat problémy a řešit je. Po technické stránce jsme dokonale připravení, máme skvělé tiskárny, přehledné manuály a návody, uživatelskou podporu. To ale samo o sobě nestačí, klíčové jsou konkrétní, praktické projekty - tedy co, jak a proč ve školách tisknout.


Projekt O2 Chytrá škola

je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu. Na realizaci projektu jsme získali částku 31 520 Kč. Komise se shodla na podpoření projektu v plné výši rozpočtu..


— Vytiskneme výrobek dle Vašich představ —